Obavijesti

Nalazite se na arhivi e-učenje portala za ak. god. 2016./2017.

 
Slika Ivica Petrinić
Nalazite se na arhivi e-učenje portala za ak. god. 2016./2017.
napisao/la Ivica Petrinić - Srijeda, 4. Listopad 2017., 13:13
 

Studenti koji su e-učenje portal koristili u akademskoj godini 2016./2017., ukoliko to nastavnici dozvoljavaju, materijale s e-učenje kolegija mogu koristiti putem arhive:

Za kolegije koji se izvode u tekućoj akademskoj godini molimo da koristite novi e-učenje portal: